STK'larda Profesyonelliğe Geçiş Konferansı

23.05.2016 günü T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Sayın Şule GÜREL’in ev sahipliğinde Düsseldorf ve çevresinin Türk sivil toplum kuruluşu yetkilileri biraraya gelip Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliğinin düzenlediği konferansa katıldı.

 

Yıllardır gönüllülerin işgücü ve hayırseverlerin bağışları ile bireye ve topluma pek çok kıymetli hizmet sunan stk’ların profesyonelleşmeye yönelmek suretiyle insanımıza daha üstün fayda sağlayabilmelerini konu edinen toplantıya çevredeki kuruluşlardan birçok temsilci katıldı.

T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Sayın Şule GÜREL ve Aile ve Sosyal Politikalar Ataşesi Sayın Dr. S. Sevinç SANİSOĞLU’nun selamlama konuşmalarını müteakiben Ataşeliğimizin Koordinasyon Bürosu Başkanı Sayın Harun KANDEMİR ilk sunumu gerçekleştirdi. Profesyonelleşme bağlamında işlediği konular şu başlıklar altında sıralanabilir: Doğru personel seçimi ve gelişimi; yapısal temeller, katılımcı ve etkin yönetim anlayışı, işbölümü, sorumluluk paylaşımı; şeffaf muhasebe, muhtelif kamusal teşvik fonları üzerinden finansman çeşitlendirmesi; kamusal makamları tarafından hizmet akreditasyon elde etme; muhtelif kanallardan gelir elde etme amaçlı etkinlik düzenleme (fundraising); ortama ve zamana uygun halkla ilişkiler yöntemleri.

Ayrıca katılımcıların Almanya’daki Türk toplumunun halihazırda ve gelecekteki ihtiyaçlarını gözeterek hizmet geliştirilmesi açısından potansiyel faaliyet alanları tanıtıldı. Bu açıdan Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliğinin görevlendirilmesi hasebiyle öncelikli hizmetler olarak tespit ettiği alanlara ağırlık verildi:

 
  • Sosyal Pedagojik Aile Desteği (Sozialpädagogische Familienhilfe/ SPFH)
  • Çocuk Yurtları (Kinderheime)
  • Çift Dilli Anaokulları (Bilinguale Kindergärten)
  • Kadın Sığınma Evleri (Frauenhäuser)
  • Aile Danışmanlık Merkezleri (Familienberatungszentren)
  • Vâsilik Hizmetleri (Gesetzliche Betreuung)

 
T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sunulan proje desteklerinin de dile getirildiği teorik altyapının işlenmesinin ardından konferansa sözkonusu kurumsallaşma ve profesyonelleşme süreçlerini başarılı bir şekilde yürüttükleri değerlendirilen seçkin kuruluşların sunumlarıyla devam edildi.

İlk olarak yirmi seneyi aşkın süredir hizmet veren Müslüman Kadınlar Danışma ve Eğitim Merkezi (BFmF e.V.) örnekliğinde kurumsallaşma ve profesyonelleşme sayesinde uzun vadeli başarının yakalanması, hizmet ve finansman çeşitlendirmeleri derneğin başkan yardımcısı Sayın Hanim EZDER tarafından irdelendi. BFmF’in dernek olarak veya proje bazında elde ettiği kamusal teşviklerin kaynağı yerel yönetimler, eyalet, federal ve Avrupa Birliği’nin fonları gibi çok çeşitli olmasına rağmen özkaynak ve bağış girdisinin azımsanmayacak önem teşkil etmeye devam ettiğini belirten Hanim Ezder, başta Uyum Kursları (Integrationskurse) ve Almanca kursları olmak üzere kamusal maddî desteklerin hangi koşullarda verildiği hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.

Çocuk yurdu açarken makamlar tarafından şart koşulan yakın çevre kamuoyunun onayı konusunda yaşanılan sorunların süreç şeffaflığı ve yapıcı iletişim gibi halkla ilişkiler yöntemleriyle atlatılmasını ise, Evim Derneği’nin (Evim e.V.) Başkanı Sayın Dr. Turan DEVRİM aktardı.

Yine başarılı örneklerden biri olarak takdir edilen Dortmund’lu Villa Pusteblume (e.V.) Derneğinin Anaokulu Dernek yetkilisi Sayın Ercan CAN tarafından tanıtıldı. Anaokulu açma ve işletme ruhsatı ile belediyenin maddî desteği için şart koşulan tüzük değişikliği, çatı örgütüne üyelik gibi önemli gereklilikleri yerine getirmedeki tecrübeleri paylaşan Ercan CAN, katılımcılara hedeflerini belirleyip karşılaşacakları badirelerde sabırlı olmalarını tavsiye etti.

Sunumlar kapsamında yer alan soru-cevap imkânını değerlendirmelerinin yanı sıra, konferans katılımcıları birbirleri ve konuşmacılar ile tanışma fırsatını yakalayıp ikramlar eşliğinde sohbet etti.
 
Duyuru: Yoğun ilgiye mazhar olan etkinliğimizin güz aylarında tekrar edilmesi tasarlanmakta olup, ilgi duyan stk temsilcilerinin önkayıt yaptırmak üzere Ataşeliğimiz ile şimdiden irtibata geçebileceklerini belirtiriz.
 


Sonraki Sayfa: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı

Önceki Sayfa : Lise Öğrencilerine Sosyal Mesleklerin Tanıtımı