REHACARE rehabilitasyon, bakım, önlem, erişebilirlik ve kaynaştırma fuarını ziyaret

28.09.-01.10.2016 tarihleri arasında Almanya’nın en büyük engelliler fuarı olan REHACARE fuarı Düsseldorf şehrinde geniş bir ziyaretçi akınına uğradı.
Yaklaşık 50.000 ziyaretçinin katıldığı fuarda rehabilitasyon, bakım, önlem, erişebilirlik ve kaynaştırma konularında en yeni ürünler ve hizmetler tanıtıldı. Bu tanıtım 36 ülkeden 916 katılımcının stantlarında gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Ataşesi Raci Mazı Ataşeliğimizin faaliyet amaçları doğrultusundaki hizmetin gelişimi maksadıyla stantları ziyaret edip, görüşmeler gerçekleştirdi.
2017 yılından itibaren Almanya’da 2,7 Milyon insanı yakından ilgilendiren bakım sigortasındaki yasal değişikliklerin getireceği yenilikler hakkında bilgiler alındı.
Buna göre bakım derecelendirmesinde var olan üç bakım kademesi yerine beş bakım dereceli tasnife geçilecek. Hali hazırda bakım kademesi 1’e sahip olanlar, yeni sisteme göre, bir basamak çıkıp bakım derecesi 2’ye sahip olacaklar.
Bakıma muhtaç yakınına bakan kişilere veya özel bakıcıya yapılacak parasal destek artırılacak. Aile yakınlarına bakanlara yönelik danışmanlık hizmetinin kapsamı da genişletilecek.

Kongre salonunda gerçeklesen forum konulardan birisi de kültürel hassasiyetli bakım „Kultursensible Pflege“  idi. Bu forumda özellikle demans hastalarında ana dilini bilen elemanlara ihtiyaç olduğu gündem yapıldı. Yaşlılar yaşadıkları topluma ne kadar uyum sağlasalar da demans hastalığı ile birlikte sonradan öğrendikleri dilleri unuttukları ve ancak ana dilleri ile iletişim kurabildikleri hususuna dikkat çekildi.
Fuarın diğer ana teması engelli insanların toplumun bütününe kaynaştırılması, yani „Inklusion“a yönelik çalışmalar. Bu bağlamda engelli insanlara uygun spor faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. Bu esnada yurttaşımız olan Selçuk Çetin ile görüşüldü. Kendisi masa tenis sporuna ilgi duyuyor.
Ayrıca engelli insanların istihdam edilmesine yönelik projeler incelendi ve stantlardan bilgi edinildi.
2017 yılındaki REHACARE fuarı 04.-07. Ekim tarihleri arasında tekrar Düsseldorf şehrinde gerçekleştirilecek.


Sonraki Sayfa: Dortmund’da Koruyucu Aile Adaylarını Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Önceki Sayfa : Koruyucu Ailelerde Çeşitlilik Kongresi