REHACARE rehabilitasyon, bakım, önlem, erişebilirlik ve içselleme fuarında katılımcılar ile temaslar

Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği ve Koordinasyon Bürosu Personeli fuar için Ankara’dan gelen Genel Müdür İshak ÇİFTÇİ başkanlığındaki Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlılar Genel Müdürlüğü Heyeti ile REHACARE fuarındaki katılımcılarla önemli temaslarda bulundu.
Ataşeliğimizin faaliyet amaçları doğrultusundaki hizmetin gelişimi maksadıyla stantları ziyaret edilip karşılıklı tanışma, bilgi aktarımı ve işbirliği niyeti ile görüşmeler gerçekleştirilen katılımcılardan bazıları:

  • Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW)
  • Almanya Bedensel ve Çoklu Engelli Dernekleri Birliği e.V. (Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.)
  • Kuzey Ren Belediyeler Birliği (Landschaftsverband Rheinland)
  • KRV Yenilikçi İstihdam Teşvik Topluluğu (Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsföderung NRW)
  • Düşler Akademisi (Dreams Academy

Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı’nda engellilerin gerek çalışma hayatına, gerekse gündelik yaşamın diğer alanlarına katılılabilirliğinden (içselleme) sorumlu daire başkanı Bay Dr. Armin LEON engelliler için hem nitelik, hem nicelik bakımından gittikçe artan hizmetlerin arz edilmesine rağmen bu hizmetlerin yeterince talep edilmediğini belirtti. Ataşelik yetkilileri ise KRV Eyaletinde yaşayan Türkiyelilere ulaşma konusunda işbirliği niyetlerini vurgulayıp bu amaçla ilk etapta bakanlığın projesi olan KRV İçselleme Kadastrosu’nu (Inklusionskataster NRW) Türkiye kökenlilerin Almanya’daki STK’larına tanıtmayı gündemlerine almaya karar verdi.
 
Almanya Bedensel ve Çoklu Engelli Dernekleri Birliği’nin vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların arasında başı çeken, 2011 yılında Türkçeye çevrilen ve her yıl güncellenerek çift dilli yayınlanmakta olan ‘Çocuğum engelli – bu yardımlar var’ (Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es) başlıklı bilgi kitapçığıdır. Birliğin sosyal hukuk uzmanlarından Bayan Hülya TURHAN insanlarımızın haklarında ısrarcı olabilme konusunda duyarlı olmaları gerektiğini, haklarını elde edebilmeyi salt karar mercilerin kanaatlerine bırakmamaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca engellilere, ailelerine ve uzmanlara hitap eden ve yılda altı kere yayınlanmakta olan ‘Das Band’ (Bağ) adlı dergiye dikkat çekti. Hülya Hanım ile Almanya’daki dört yüz bini aşkın göçmen kökenli engellilerin yaklaşık yüz yirmi üç binini oluşturan Türkiyelilerin sorunları görüşülüp işbirliği geliştirme hususunda anlaşıldı.
 
Kuzey Ren Yöresi Belediyeler Birliği’nden engellilerin iş akdi feshindeki yasal korumadan ve engellileri işe alan işverenlere verilen teşviklerden sorumlu bölüm başkanı Bay Gerhard ZORN ile işletmelerde engelli çalıştırmanın yasal zorunlulukları ve istisnaları görüşüldü. Bakkal veya büfe gibi küçük boy aile işletmelerinden uluslararası şirketlere kadar işverenlere sunulan maddi teşvikleri ve çıkabilecek sorunlarda sağlanan arabuluculuk hizmetinden bahseden Bay Zorn, Almanya’daki Türk işverenlerinin çatı örgütleriyle daha sıkı bir iletişim arzuladıklarını belirtti. Teşvikler konusunda kısa yoldan bilgilenmek isteyen işveren veya engellilere özellikle ‘aktion5’ adlı internet sitesi tavsiye edilir.
 
Alman kurum ve kuruluşların yanı sıra fuara Türkiye’den katılan yegâne sivil toplum kuruluşu Düşler Akademisi ile de irtibat kurulmuştur. Engelli ve sosyal dezavantajlı gençler için katılımın ücretsiz olduğu spor, kültür ve sanat eğitimleri veren akademi sponsorluklar, bağışlar ve toplumsal sorumluluk duyarlılığını taşıyan gönüllülerin emekleri ile faaliyet göstermektedir. Çalışma atölyelerinde mutfak, vokal, ritim, dans, tiyatro, film, fotoğraf, yoga, dj, çalgı, işaret dili, pantomim, resim ve tasarım gibi eğitimler verilmektedir. Bu eğitimleri tamamlayan gençlerin iradeleri ve geliştirdikleri yetenekleri doğrultusunda eğitimleri ile ilintili iş dallarında çalışabilmeleri amaçlanmaktadır. Düşler Akademisi atölye çalışmalarının ötesinde her sene gerçekleştirdiği alternatif yaz kampları ve engelli dalıştan ekolojik çiftlik tecrübesine kadar bir çok imkan sunan Kaş Çukurbağ köyündeki merkezi ile de çok yanlılığını kanıtlamaktadır.Sonraki Sayfa: Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlılar Genel Müdürlüğü Heyeti ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : Sosyalpedagojik koruyucu aile araştırmaları uzmanı Prof. Dr. Klaus WOLF JH Bethel’de bir konferans verdi