KRV Eyaleti 10. Çocuk ve Gençlik Raporu Kamuoyuna Sunuldu

09.01.2017 günü Bielefeld şehrinde Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Aile Bakanlığı'nın hazırladığı 10. Çocuk ve Gençlik Raporu kamuoyuna sunuldu.
Etkinliğe Ataşemiz A. Raci MAZI ve ekibimizden Harun KANDEMİR, Sabri AYDIN ve Meryem BAYRAK katıldılar.

Programın açılışını Eyalet Aile Bakanı Bayan Christina KAMPMANN yaptı. Sayın Bakan Hanım, bu raporun 2010-2016 yılları arası için hazırlandığını ve son yıllarda çocuk ve gençlik yardımları alanında yaşanan gelişmeler hakkında bir bilanço oluşturduğunu dile getirip uzmanları raporun sonuçlarını tartışmaya davet etti. Bakanlık olarak çocuk ve gençlik politikasını geliştirmeye devam ettiklerini ve 2017 için yeni bir çocuk geliştirme planı hazırladıklarını hatırlatan Kampmann, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda serbest yüklenici kuruluşları, sosyal çatı örgütleri ve yerel yönetimlere bağlı gençlik dairelerinin katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Çocuk ve gençlik konularının toplumun merkezine ulaştığını ifade eden Bakan Hanım, çoğu çocukların durumunun iyi olduğunu söyledi ve ‘Hiçbir çocuğu geride bırakmama’ projesi suretiyle de sosyal önleyicilik stratejisini benimsemeye önem verdiklerini vurguladı. Bakan Kampmann ayrıca sosyal sistemlerin öğeleri arasındaki işbirliğinin çocuk ve gençlik gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Çocuk ve gençliğin önemini takdir etmenin önemli, ancak yeterli olmadığını belirten Christina Kampmann, mali destek olmadan birçok projenin gerçekleştirilemeyceğini hatırlatarak, Aile Bakanlığı'nın 2010 yılındaki 1,78 Milyar Avro tutarındaki bütçesinin 2017’de 3,8 Milyar Avro'ya çıktığını ve bunun da Eyalet Hükümetinin konuya ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söyledi.
 

Açılış konuşmasından sonra podyum tartışmasına geçildi. Podyumda Bakan Kampmann’ın yanısıra Aile Bakanlığı'nın Çocuk ve Gençlik Daire Başkanı Bay Manfred WAHLHORN, Bielefeld Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Bay Ingo NÜRNBERGER ve Eyalet Gençlik Çatı Kuruluşu Başkanı Bayan Sarah PRİMUS raporun ağırlık konuları ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Bunların içinde özellikle öne çıkan başlık, çocuk ve gençlerin dijital medya çağında bu medyaları yapısal ve pedagojik olarak doğru bir kullanım becerisine ulaşabilmeleriydi. Her on gençten dokuzunun internet bağlantısı olmasına rağmen kullanım tarzı toplumsal kökene göre farklılık arz etmektedir. Yüksek eğitimli ailelerin çocukları interneti daha çok bilgi edinme amacıyla kullanırken, daha alt toplumsal katmanların çocuk ve gençleri interneti tüketim bağlamında kullanmaktadırlar. Bunun ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Kampmann, bakanlık olarak bu konularda muhtelif projelerle sorunun üzerine gideceklerini belirtti. Podyumun bir diğer başlığı ise ‘toplumsal ve siyasal süreçlere karışan gençlik’ konusuydu. Buradaki eksiğin gençlere sadece fikirlerini sorup yetişkinlerin onlara teşekkür ettikten sonra kendi başlarına karar verme noktasından gençlerin katılımını daha bağlayıcı kılma noktasına yükselmek olduğu dile getirildi. Bu konuda da yine çalışmalar yürütülmektedir.

Podyum konuşmasından sonra çalıştaylar düzenlendi. Ataşeliğimizin pedagog ekibi bu çalıştaylarda görüş bildirmek suretiyle katılım gerçekleştirdi. Aile Bakanlığı sorumlu yöneticileri başta olmak üzere diğer kurumların temsilcileriyle görüşüldü. Çalıştayların başlıca konuları:
 

  • Erken Yardım Ağları – önleyici zincirin ilk halkaları
  • Gençlik Yardımı  dijital çağa hazır mıyız?
  • Kültürel gençlik eğitimi dönüşüm mü geçirmektedir?


Programın sonunda Ataşelik ekibimiz KRV Aile Bakanı Sayın KAMPMANN ile 10. Çocuk ve Gençlik Raporu'nun içeriğine dair bir görüşme gerçekleştirdi.

Ataşemiz Sayın A. Raci MAZI KRV Eyalet Aile Bakanı Sayın Ch. KAMPMANN ile


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı Bakım Reformu Yürürlüğe Girdi

Önceki Sayfa : Aile Ağları ve Belediyelerin Dezavantajlı Ailelere Verebilecekleri Destekler Kongresi