Koruyucu Ailelerde Çeşitlilik Kongresi

Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliğimizin pedagog ekibi Düsseldorf şehrinde düzenlenen ‘Koruyucu Ailelerde Çeşitlilik’ başlıklı meslek kongresine katıldı.
Ev sahipliğini Düsseldorf Gençlik Dairesi’nin yaptığı kongre KRV-eyaletinin iki eyalet gençlik dairesi olan LVR(Landschaftsverband Rheinland) ve LWL(Landschaftsverband Westfalen-Lippe) tarafından organize edildi.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı toplantıda gençlik daireleri ve yüklenici kurumlarda koruyucu aile biriminde çalışan meslek elemanları ve bu alanda uzman kişiler arasında görüş alış verişleri yapıldı.
Selamlama konuşmasını Düsseldorf Gençlik Dairesi adına (Jugenhilfeausschuss başkanı) Bayan Ursula Holtmann-Schnieder ve (Sosyal hizmetler birim başkanı) Bay Stephan Siebenkotten-Dalhoff yaptılar.
Refakatsız mülteci gençlerin ailelere yerleştirilmesinde yaşadıkları tecrübeye dayanarak diğer gençlerin de koruyucu ailelere yerleştirilmesinin artık düşünülebileceğini dile getirdiler. Bundan önce genellikle 8 yaşından büyükler koruyucu ailelere yerleştirilmiyordu.

Kongrenin ilk bilimsel sunumunu Siegen Üniversitesinde koruyucu aileler üzerinde uzmanlaşmış Bay Prof. Klaus Wolf yaptı.
Wolf, genel anlamda çeşitlilik kavramını bireysel temelde (kadın-erkek, büyük-küçük vb.), daha sonra toplumsal bazda(kültürel farklılıklar vb.) açıkladıktan sonra bu çeşitliliğin koruyucu ailelerde de bir karşılığının olması gerektiği mesajını verdi. Bu bağlamda özellikle göçmen ve Müslüman ailelere yönelik çalışmaların öneminin altını çizdi. Uluslararası araştırmalardan ve projelerden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu ifade etti. İspanyada gerçekleşen uluslararası koruyucu aile kongresinden bahsetti.
Önceden yabancı koruyucu ailelerde olan çocukların oranı 70% ve akraba yanında kalan çocukların oranı 30% iken günümüzde bu sayı değişmekte, çocukların %70’i akraba koruyucu ailede ve %30’u yabancı koruyucu ailelerde kalmaktadırlar. Bu sayının yükselmesinin sebebi son yıllarda akraba koruyucu aile modeline de artık maddi destek verilmesidir.   
İkinci sunumu ‘Geçiş dönemleri nasıl yapılmalı? Pratik için teknik çalışmalar’ başlığıyla Pedagog Bayan Birgit Lattschar gerçekleştirdi. Lattschar koruyucu ailelere yönelik yaptığı çalışmalarda kullandığı teknikler ve metotlardan bahsetti. Özellikle çocuklar için öz ailelerden koruyucu ailelere geçiş döneminin önemini vurguladı.

Programın öğle kısmında katılımcılar için yedi çalıştay grupları vardı:
Konular:

  1. Akraba bakımı – kan mı daha kalın yoksa su mu?! İmkânlar, yetenekler, pratik tecrübe
  2. Çevre bağı ve sosyal yakınlık da barınma sağlamak
  3. Göçmenler hassasiyeti olan koruyucu aile yardımı- pratik model
  4. Koruyucu ailelerde neler oluyor? Sosyal pedagojik bakış nasıl bir perspektif veriyor.
  5. Nöbetçi koruyucu aile bakımında –veliler ile birlikte geri dönüm için çalışmalar
  6. “…ve birden koruyucu aile gidiyorsun”- geçiş dönemlerine çocuğa uygun eşlik etmek
  7. “ve bana/bize ne olacak” çocukları himaye altına alınan anne ve babalara destek


Ataşeliğin pedagog ekibi 1, 3, 7 konulu çalıştaylara katıldılar. Çalıştay esnasında aktif olarak bir katılım gerçekleşti ve ataşeliğimizi kısa tanıtma fırsatı da oldu.
En son sunum Frankfurt üniversitesinden Bayan Prof. Dr. Kerima Kostka tarafından gerçekleştirildi. Kostka koruyucu aile hizmetinde ihtiyaç tespiti ve yapılması düşünülen kanun değişiklikleri hakkında bilgi verdi.
Kongre esnasında uzman kişiler ile tanışma ve görüşme fırsatı oldu. Prof. Wolf ve Prof. Kostka ile irtibata geçildi. Özellikle eyalet gençlik daireleri koruyucu aile birimlerinde çalışan Bayan Büttner ve Bayan Terodde ile görüşüldü. Düsseldorf Gençlik dairesi koruyucu aile birimi yöneticisi Bay Sahnen ile görüşüldü. Koruyucu aile çalışmalarındaki gelişmeler ve araştırmalar hakkında bilgi alındı.


Sonraki Sayfa: REHACARE rehabilitasyon, bakım, önlem, erişebilirlik ve kaynaştırma fuarını ziyaret

Önceki Sayfa : Gönüllü Aksiyon – Profesyonel Destek. Son Ana Kadar Yaşam Derneği