İRFAN Eğitim ve Kültür Derneği Yetkilileri Ataşeliğimizi Ziyaret Etti

Mönchengladbach’da kurulu İRFAN Eğitim ve Kültür Derneği (IRFAN Bildungs- und Kulturverein) yetkilileri 03.05.2017 tarihinde Ataşeliğimizi ziyaret etti. Heyet, personelimize STK’larını tanıtıp çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular.

Bin metrekareyi aşkın bir alandaki merkezlerinde 140’tan fazla gönüllü çalışanla her kesimden insana hizmet sunan dernek, özellikle göçmen kökenlilere, sosyal açıdan dezavantajlılara ve sığınmacılara destek verse de göçmen kökenli olmayanların katılımını da önemsemekte.
İRFAN Derneği’nin faaliyet alanlarının başlıklarını eğitim, danışmanlık, kültürel etkinlik, Almanca dersleri, okur-yazarlık dersleri oluşturmakta. Ayrıca sohbet-, bayanlar-, kahvaltı- ve gençlik buluşmaları düzenlenmekte ve resmî dairelere refakat sağlanmakta olup evrak işlerinde yardım, çocuk bakımı, ders ve ödev yardımları, tercümanlık ve ilkyardım kursları verilmekte.

Tüm hizmetlerinin odağına farklı milletlerden gelenlerin hoşgörü içinde iletişim ve etkiletişim içine girip önyargıların kırılmasını yerleştirmiş olan İRFAN Derneği’nin müdavimleri topluma uyum sağlamanın ötesinde kendilerini insanî boyutta da geliştirme fırsatına sahip oluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği yurttaşlarımızın bu tür dernekler kapsamındaki özverili çalışmalarını takdirle karşılamaktadır. Ataşeliğimiz topluma faydalı sosyal faaliyetlerde örgütlenen insanlarımızı teşvik etmek üzere danışmanlık verdiği gibi, sorunlarıyla başvuran vatandaşları da konuları bağlamında doğru muhataplara yönlendirirken de STK’ları dikkate almaktadır.

Derneğin hizmetlerinden faydalanmak isteyen ya da emeğiyle katkıda bulunmayı arzulayan yurttaşlarımız internet sayfalarını şu adresten görüntüleyebilirler: http://www.irfan-imp.de


Sonraki Sayfa: "Damla Damla, Lokma Lokma Birlikte Yaşam" Etkinliğine Davet, Ratingen, 05.05.2017

Önceki Sayfa : Ratingen Birlikte Yaşam Etkinliği Düzenlendi