IGMG'nin Düzenlediği Aile Çalıştayına Davet

"Aile ve Sosyal Medya"

Toplumun her kesimini etkileyen "sosyal medya" günümüzün en önemli iletişim araçlarından biri hâline gelerek hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Peki, sosyal medya kullanımı ile ailenin yapısı, aile içi ilişki ve iletişim arasında nasıl bir bağlantı var?


Aile, kişinin en temel ihtiyaçları olan duygusal bağlılık, aidiyet ve güven gibi temel değerlerin karşılandığı yerdir. Acaba aile bu temel ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz mi kalıyor? Aile bireyleri kendilerine sanal çevreler oluşturup realiteden koparak yaşamaya mı yöneliyorlar? Daha birçok soru ve sorun tartışılmayı bekliyor.


IGMG Eğitim Başkanlığı, Avrupa'da aile eğitim çalışmalarını yürüten tüm sivil toplum kuruluşlarını, sosyal kurumları ve ilgilileri "Güçlü Aile, Sağlıklı Çocuklar" için "Aile ve Sosyal Medya" konulu çalıştayına bekliyor.


Kontenjan sınırlı olduğundan, katılmak isteyen kişi ve kurumların kayıt yaptırması gerekmektedir.


Kayıt için:
E-Posta: hsen@igmg.org
Telefon: +49 2237 656 273


Sonraki Sayfa: Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği Tanıtım Etkinliği

Önceki Sayfa : "Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da gerçekten çok acı bir gece yaşadık"