“Göçmen Kökenli Koruyucu Aileler” sempozyumuna katılım

Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği olarak Türkiye kökenli koruyucu ailelerin sayısını yükseltmek için işbirliğinde bulunduğumuz yüklenici kuruluşlardan PlanB e.V. 17 Mayıs 2017 günü Bochum’da bir sempozyum düzenledi.

Ataşeliğimizin pedagojik meslek elemanları gerçekleştirilen “Göçmen Kökenli Koruyucu Aileler” (PemM) başlıklı model projesinin sonuçlarının tanıtım konferansına katıldı.

PlanB tarafından birçok kurumun desteği ve Siegen Üniversitesi’nden Prof. Wolf’un gözetiminde gerçekleştirilen üç yıllık pilot proje “Pflegeeltern mit Migrationsgeschichte (PemM)”in sonuçları konunun uzmanlarına ve ilgililerine tanıtıldı.

Selamlama konuşmalarını Bochum Belediye Başkanı Bayan STAHL, SPD Milletvekili Bay YÜKSEL, ve PlanB Başkanı Bayan ÇELEBİ yaptı.

Kuzey Ren-Vestfalya Gençlik Daireleri Üst Kurulu’ndan (LWL) Bay LENGEMANN sunumunda gençlik dairesi perspektifinden çokkültürlü koruyucu aile hizmetini anlattı.

PlanB’nin proje sorumlusu Bayan TEYHANİ de elde ettikleri tecrübeleri ve sonuçları paylaştı. Sonuçların nihai değerlendirmeden sonra yayınlanacağı duyurusunu yaptı.

Duisburg Belediyesi’nden Bay KRÜTZBERG çokkültürlü bir şehirde koruyucu aile hizmetinin zorlukları ve imkânlarını gündeme taşıdı.

Konferansların yanı sıra bilirkişiler başkanlığında gerçekleştirilen yedi çalışma grubunda ilintili konular uygulamalı olarak işlendi.

Çalışma gruplarının başlıkları:
 

  1. Göçmen kökenli ailelere koruyucu aile olmaları için nasıl ulaşabiliriz?
  2. Göçmen kökenli koruyucu ailelerin güçlü yönleri nedir?
  3. PemM Projesinden örnekler: Duisburg Gençlik Dairesi, Münsterland Protestan Gençlik Yardımı, Menden Protestan Gençlik Yardımı
  4. Proje tanıtımı: Öz aile ve koruyucu aile arasında çalışma
  5. “Koruyucu aile hizmeti ne zaman çok kültürlü?”
  6. Koruyucu aile hazırlık kursundan örnekler
  7. Öz aile: “öz aile yemek masasında birlikte”


Ataşeliğin pedagog ekibi 1, 3 ve 4 numaralı çalıştaylara aktif olarak katılıp Ataşeliğimizi tanıtma fırsatını değerlendirdi. Kongre bağlamında uzmanlarla tanışıldı ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Sempozyumun sonunda Siegen Üniversitesi’nden Prof. Wolf bir sunumda bulundu.Sonraki Sayfa: Kamu Denetçilik ve Şikâyet Merkezi Ombudschaft Jugendhilfe NRW

Önceki Sayfa : İRFAN Eğitim ve Kültür Derneği’nde Koruyucu Aile Bilgilendirme Etkinliği