Eşitlikçi Sosyal Hizmet Kuruluşları Birliği Türkçe Ebeveyn Hakları Kitapçığı Yayınladı

Eşitlikçi Sosyal Hizmet Kuruluşları Birliği (Der Paritätische Wohlfahrtsverband) gençlik dairelerinin verdikleri eğitim yardımları (Erziehungshilfe) kapsamında anne-babaların ve çocukların sahip oldukları haklarını derledi. Yasa, yönetmelik ve yönergelerin temel alındığı çalışma anlaşılır bir dil kullanılıp hem Almanca, hem de Türkçe olarak birer kitapçık şeklinde yayınlandı.

Gençlik dairelerinin sunmak zorunda oldukları eğitim yardımları (Erziehungshilfe) bazen ailelerin kendi talepleri veya sosyal çalışmacıların önerisi ile, kimi zaman ise bir aile mahkemesi kararı sonucunda verilmektedir. Her konuda olduğu gibi ailelerimize çok fayda sağlayabilecek bu yardımlar bağlamında da yurttaşlarımızın haklarını iyi bilmeleri önemlidir.

Ebeveyn Hakları Kitapçığı,
  • ailelere sunulan hizmetleri tanıtır,
  • bunlardan nasıl faydalanabileceklerini anlatır,
  • eğitim yardımları bağlamında isteme ve seçme haklarını açıklar,
  • itiraz imkânı ve süreci konularında bilinçlendirir,
  • dilekçe taslakları verir,
  • ve doğru başvuru makamlarına yönlendirir.
  

Alıntı (s.6):

Eğitim yardımları nelerdir?
Yardımı Kanunu (Sosyal Kanun, VIII. Kitap) çeşitli eğitim yardımı biçimlerini sekiz Madde halinde şöyle vermektedir:

- Ambulant Eğitim Yardımları
     Madde 28: Eğitim danışmanlığı
     Madde 29: Sosyal grup çalışması
     Madde 30: Eğitim desteği
     Madde 31: Sosyal-pedagojik aile yardımı

- Kısmen Yatılı Eğitim Yardımları
     Madde 32: Günlük grup içinde eğitim yardımı

- Yatılı Eğitim Yardımları
     Madde 33: Tam gün bakım
     Madde 34: Yurtta eğitim veya diğer gözetimli ikamet biçimleri

- Yoğun Bireysel Bakım
     Madde 35: Yoğun sosyal-pedagojik bireysel rehberlik (ambulant veya yatılı)

Sonraki Sayfa: Koruyucu Aile Sayfamız Yayına Konmuştur

Önceki Sayfa : 2017 Yılı Bakım Reformu Yürürlüğe Girdi