Devletin Nafaka Ödemelerinde Yasa Değişikliği / Unterhaltsvorschuss

Almanya Federal Meclisi 1 Temmuz 2017’den itibaren geçerli olmak üzere devletin sağladığı nafaka öndelik ödemelerinde (Unterhaltsvorschuss) önemli değişiklikler kararlaştırdı.


Olağan nafaka ile devletin nafaka ödemesi arasındaki fark nedir?

Bilindiği gibi, ebeveynler çocuklarına bakmakla yükümlüdür. Ayrı yaşayan ebeveynlerden çocukla beraber yaşayanı bakım sorumluluğunu böylelikle yerine getirmiş sayılır (Naturalunterhalt). Diğer ebeveyn ise sorumluluğunu parasal destek sağlayarak, yani aylık nafaka ödemek suretiyle yerine getirir (Barunterhalt). Nafaka (Unterhalt) dendiğinde genel olarak kastedilen budur ve ödeme tutarı ‘Düsseldorf Cetveli’ (Düsseldorfer Tabelle) temel alınarak belirlenir.

Ancak burada üzerinde durulan yasal değişiklik, ayrı yaşayan ebeveynden gelmesi gereken nafakanın (Unterhalt/ Alimente) ödenmesinde sıkıntı yaşanması üzere devreye giren çözümdür.

Yani ayrı yaşayıp aylık nafaka ödemekle yükümlü olan bir ebeveynden, maddî durumu elvermediği veya kendisine ulaşılamadığından ödeme gelmiyorsa, çocuğun ve ona bakan ebeveynin mağdur olmaması için nafaka devlet tarafından ödenir. Sunulan bu maddî desteğe nafaka öndelik ödemesi (Unterhaltsvorschuss) denir.

İki nafaka türü arasında başlıca fark, devlet nafakasının meblağlarının sabit olması ve mahkeme kararına gerek duyulmamasıdır. Bu ödeme, ayrıca babanın kimliği belli olmadığı durumlarda da yapılmaktadır.


Nafaka öndelik ödemeleri (Unterhaltsvorschuss) nasıl işler?

Yerel gençlik dairesine yapılan müracaat ile belediyeden çocukla beraber yaşayan ebeveyne aylık nafaka bağlanır. Ancak bu ödeme, öndelik (Vorschuss) türünden olup, nafaka yükümlüsü ebeveyne borç yazılır. İleride maddî durumu elverdiğinde veya kendisine ulaşıldığında ondan tahsil edilir. Yani çocuğa bakan ebeveyn en azından hakkının bir kısmını devletten alırken ödemeyen veya ödeyemeyen ebeveyn borçlandırılır.


Nafaka öndelik ödemelerinde yapılan son yasal düzenleme ne değiştiriyor?

Söz konusu kanun değişikliği çocukların ve beraber yaşadıkları ebeveynlerin haklarını güçlendirmekte, yaşadıkları yoksulluk riskini azaltmaktadır.

  • Devletin nafaka öndelik ödemesi çocuk 18 yaşını doldurana kadar devam ediyor.
  • Altı yıllık ödeme üst sınırı kalkıyor.
  • Devlet, 0-5 yaş arası çocuklar için her birine 150 €, 6-11 yaş arası 201 €, 12-18 yaş arası için 268 € ödüyor.
  • 12 yaş üstü çocuklara sadece ‘işsizlik parası II’ (ALG II / Hartz IV) almamaları ve beraber yaşadıkları ‘işsizlik parası II’ alan ebeveynin ayda en az 600 € (brüt) kazanması durumunda nafaka öndelik ödemesi veriliyor.
  • Alman vatandaşı olmayan ama Almanya’da yaşayan çocukların da belli koşullarda devletten nafaka öndelik ödemesi almaya hakları vardır.


Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus var mı?

Devletin nafaka öndelik ödemesine başvururken çocuğa ne zaman kimin baktığını, varsa bu konudaki anlaşma, kararlaştırılan nafaka düzenlemesi, ödemelerin gecikmesini veya yapılmadığını gösteren hesap dekontları gibi belgelerin düzenli olarak tutulmuş olması işinizi kolaylaştıracaktır.

Ayrıntılı bilgi için tabloya tıklayıp açılacak sayfadaki bağlantıları takip edebilirsiniz:


Sonraki Sayfa: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Heyeti'nin Düsseldorf İstişareleri

Önceki Sayfa : MEVCUT KORUYUCU AİLELER ARANIYOR