Darulaceze Vakfı Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Temaslarda Bulundu

Darulaceze Vakfı Başkanı Hamza CEBECİ, Başkan Yardımcısı Ahmet MALATYALI ve Genel Koordinatör Mehmet Ayhan ÖMEROĞLU’ndan teşkil Darülaceze Heyeti, 19.01.2017 tarihinde bir çalışma ziyareti kapsamında Düsseldorf Başkonsolosluğumuza teşrif ettiler.

Darülaceze Heyeti, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde faaliyet yürüten çeşitli kurum ve kuruluşları gezip yetkililer ile Türkiye kökenli nüfusun yapısı, sağlanan sosyal hizmetlerin niteliği ve bu alanda olası işbirliği üzerine görüşmeler yürütürken, ziyaretlerinin odağında yaşlılar, engelliler ve demans hastalarının ihtiyaçları vardı.

T.C. Düsseldorf Başkonsolosuğu’ndaki görüşmede Sayın Başkonsolos Şule GÜREL ile Aile ve Sosyal Politikalar Ataşesi Sayın A. Raci MAZI kıymetli misafirlerimizi eyalette yaşamakta olan yurttaşlarımızın sosyal bağlamdaki durumları ve devletimizin onların güçlü yanlarını kollamaya, zayıf yanlarını ise iyileştirmeye yönelik tedbirleri konusunda bilgilendirdiler.

Darulaceze Vakfı Başkanı Sayın Hamza CEBECİ, Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet MALATYALI ve Genel Koordinatör Sayın Mehmet Ayhan ÖMEROĞLU ise günümüzde çalışmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak sürdüren köklü vakıflarını tanıttılar.
1895 yılından beri din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin on binlerce insana hizmet vermiş olan Darülaceze, Sultan II. Abdülhamit Han’ın ve sayısız bağışçının özel mülkünden kaynakla kurulmuştur. Bu hayır kurumu, 7 aceze (düşkünler) servisi, poliklinik, çocuk kreşi, kütüphane,  rehabilitasyon merkezi, cami, kilise, havra, fırın, 3000 kişiye yemek çıkarabilen bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini muhafaza edebilen buzhane, çamaşırhane, terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi ve demirhanesi ile adeta özerk bir hizmet şehri niteliğini taşımaktadır.
Soldan sağa: Harun Kandemir, Ataşemiz A. Raci Mazı, Darulaceze Vakfı Başkanı Hamza Cebeci, Başkonsolosumuz Şule Gürel, Ahmet Malatyalı, Ferhat Oral ve M. Ayhan Ömeroğlu 


Sonraki Sayfa: Aile Ağları ve Belediyelerin Dezavantajlı Ailelere Verebilecekleri Destekler Kongresi

Önceki Sayfa : 'Babalar İçin Hareketli Zamanlar’ Başlıklı Kongreye Katılım