Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerden Ebeveynlere Destek

‘Yeni Eğitim Çalışma Grubu’ (ANE/ Arbeitskreis Neue Erziehung) isimli derneğin çalışmaları kapsamında 70 yıldır ebeveynlerden ebeveynlere çocukların eğitiminde yardım sunulmaktadır.

1946’da, İkinci Dünya Savaşı’nın acı tecrübeleri ışığında bir araya gelen ebeveyn ve eğitimciler demokratik yetiştirme ve demokrasiye yetiştirme ilkesiyle çağdaş, karşılıklı saygı temelinde bir çocuk eğitimi için çalışmaya başlamış, 1951 yılında derneklerini kurmuşlardır.

Yeni Eğitim Çalışma Grubu (ANE), sosyal veya etnik kökenlerinden, dinî mensubiyetlerinden bağımsız olarak Almanya’da yaşamakta olan tüm ebeveynlere hitap etmektedir. Bu yüzden yayınlarının önemli kısmı burada yaygın olan pek çok dile tercüme edilmiş olarak sunulmaktadır.

ANE’nin çalışmalarının her aşamasında ebeveynler etkindir, odak noktası onların gereksinimleri, istekleridir. Derneğin çalışmaları bunun yanı sıra, eğitim alanındaki meslek elemanları ve bilim insanları tarafından da desteklenmekte ve Almanya Federal aile Bakanlığı tarafından teşvik edilmektedir.

Yurttaşlarımıza ANE’nin Türkçe çalışmalarından örnekler:
 Sonraki Sayfa: Federal Aile Bakanlığı’nın Destek ve Yardım Hesap Uygulaması Hizmetinizde

Önceki Sayfa : KRV Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı Uyum Müsteşarı Sayın Serap Güler Makamında Ziyaret Edildi