Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı ile toplantı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sayın Esin NACAR ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu Sayın Bilge BOL 29-30 Nisan 2016 tarihinde Düsseldorf’a bir çalışma ziyaretinde bulunup Ataşeliğimiz personeli ile görüştüler.


Birimlerimiz arasında süregelen etkin işbirliği ve eşgüdümü, bilhassa sosyal hizmet vaka çalışmalarında daha da verimli boyutlara taşımak adına sunumlar eşliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. İki ülkedeki çalışmaların usül açısından ortak ve farklı yönleri irdelendi. Bu bağlamda, henüz ilk hizmet yılını doldurmamış Ataşeliğimizin, ABDİDB Uluslararası Sosyal Hizmetler Biriminin elli yılı aşkın sosyal hizmet vaka çalışmalarının getirdiği birikiminden etkin biçimde faydalanabilmesi ve diğer Bakanlık Birimlerini de tanıması için hizmet içi eğitimlerin fayda sağlayacağı tespit edildi.

Statejik boyutun yanısıra güncel vakaların durumları da görüşülme fırsatının yakalandığı toplantı son derece yoğun ve verimli geçtiği gibi Sayın Nacar ve Sayın Bol ertesi günkü Münster koruyucu aile adaylarını bilgilendirme etkinliğimize de katılmış ve Daire Başkanı Sayın Nacar bir selamlama konuşmasında bulunmuşturlar.
 

Sonraki Sayfa: Berlin’de AWO'nun ‘Eğitim Yardımlarında Kültürlerarası Açılım’ kongresine katılım

Önceki Sayfa : Münster şehrinde koruyucu aile (Pflegefamilie) olmaya yönelik bilgilendirme toplantısı