Ataşeliğimiz kuruluş çalışmaları Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut EVKURAN ile yerinde değerlendirildi

2015 Mayıs ayında Sayın Müsteşarımız Nesrin ÇELİK'in katılımlarıyla açılışı yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurt dışı teşkilatımızın ilk şubesi olan Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği'nin hizmetlerinin planlanması ve Ataşeliğin kuruluş aşamasındaki çalışmalarını yerinde görülerek ileriye dönük açılacak ataşelikler ve hizmetleri değerlendirilmesi üzere Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut EVKURAN Ataşeliğe ziyarette bulunmuştur. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak, bulundukları ülkenin sosyal yardım, sosyal hizmet ve yabancılara yönelik politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde vatandaşlarımızın haklarını korumaya yönelik çalışmalarda bulunmak, görevli bulunduğu ülkedeki sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili politikalar, gelişmeleri takip etmek, bulunduğu ülkede ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve kanunda belirtilen diğer çalışmaların yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan Ataşelik ilk olarak Düsseldorf Başkonsolosluğu bünyesinde yer tahsis edilerek hizmet vermeye başlamıştır.

Bu bağlamda hizmetlerin daha etkin verilmesi amacıyla hizmet alımı yöntemiyle Almanya’da yetişip eğitimini almış dört sosyal pedagog, bir halkla ilişkiler, bir büro görevlisi olmak üzere altı personel istihdamı sağlanmıştır. Vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere Başbakanlık Makamından alınan izinle ek hizmet bürosu kiralanmış ve bu büro 20.07.2015 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.

Ziyaret programında Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut EVKURAN, Düsseldorf Başkonsolosu Sn. Alattin TEMÜR'ü ziyaret ederek verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etmiştir. Kendisine Ataşelikte görevli Bakanlık Müşaviri Raci MAZI ve Ataşe Görevlisi Daire Başkanı Engin DEMİR eşlik etmiş ve çalışmalar hakkında görevli Engin DEMİR bir sunum yapmıştır.
 


Sonraki Sayfa: Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği açıldı

Önceki Sayfa : Krefeld Belediyesi Psikolojik Hizmetler Birimi ile ilk işbirliği toplantısı