Arbeiterwohlfahrt’ın Düsseldorf Uyum Ajansı ve Uluslararası Kadın Evi yetkilileri ile görüşüldü

Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği Koordinasyon Bürosu çalışanları sosyal yardım kuruluşu Arbeiterwohlfahrt’ın Düsseldorf merkezinde kuruluşun Uyum Ajansı (Integrationsagentur) sorumlusu Ataman YILDIRIM ve AWO’nun işlettiği Uluslararası Kadın Evi (Internationales Frauenhaus) yöneticisi Silvia RÖCK ile 30.10.2015 tarihinde bir görüşmede bulunmuş ve Ataşelik çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

 
Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf Uyum Ajansı’nın göçmen kökenlilere sunduğu hizmetler Ataman Yıldırım tarafından tanıtılmıştır. Bu hizmetlerin birçoğu sosyal alanlarda etkin olan resmi kurum ve sivil kuruluşlar ile AWO’nun önayak olmasıyla tasarlanıp ortaklaşa yürütülen faaliyetlerden oluşmakta olup bazılarının burada belirtilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir:
 
 • AWO Düsseldorf’ta haftada iki saat Türkçe konuşulan danışmanlık hizmeti
 • İçselleme (Inklusion) alanında her cuma saat 16.00 ile 20.00 arası sağır göçmenlere yönelik etkinlikler
 • Internationale berufsorientierte Integrationsberatung’ projesinde yabancı ülkelerden meslek diploması olanların Almanya'da denkleştirmede ve benzeri mesleki sorunlarda yardım
 • Familienbildungswerk’ kapsamında Almanya’ya uyum kursları
 • zentren plus’ projesi ile insanların gündelik hayatlarını daha renkli şekillendirmeye yönelik mahallî etkinlikler
 • Servicestelle Ehrenamt’ projesi ile fahri çalışmak isteyen insanlara yönelik aracılık hizmeti
 • Göçmenlerle ilgili çeşitli sağlık projeleri
 • Demans ve göç (Demenz und Migration) çalışma grubunun etkinlikleri

Ataman Yıldırım işbirliği ile yeni imkânlar yaratmanın yanında önemli ve uzun vadeli bir faaliyetlerinin mevcut sosyal hizmetlerin kültürlerarası açılım yoluyla olağan hizmetlerini göçmenlerin gereksinimlerine cevap verir duruma getirmeleri amacıyla kurum ve kuruluşlara etki etmek olduğunu vurgulamıştır.
Arbeiterwohlfahrt’ın sunduğu imkânlardan Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun bir biçimde faydalanmalarındaki başarılarının ardındaki sırrı Ataman Bey şu ifadeler ile açıklamaktadır:

Buraya gelen insanlar bizim herkese açık bir ‘hoş geldin’ kültürü yaşadığımızı ve kendilerine gereksiz yere imalı ya da imasız sorular sorulmadığını görüyor!
Kişilere karşı değer yargısı taşımayan ve hedef odaklı çalışmanın esas olduğu etkinliklerimize katılımın bu denli yüksek olması bizi çok memnun ediyor.

AWO Uyum Ajansı (Integrationsagentur) ile irtibat:
Ataman Yıldırım
Tel: 0211-60025-181
E-posta: ataman.yildirim@awo-duesseldorf.de
www.awo-duesseldorf.de/migrationintegration/integrationsagentur
 
AWO Düsseldorf Uluslararası Kadın Evi‘ni ise Bayan Silvia Röck bir sunum kapsamında tanıtmıştır. 1984 yılında kurulan kurum 1989 senesi itibariyle KRV eyaleti tarafından teşvik kapsamına alınmıştır.
Bünyesinde çocuklu-çocuksuz sekiz ila on iki kişilik kapasitesi olup her kökenden şiddet görmüş veya şiddet görme tehdidinde olan on sekiz yaş üstü bayanlara sığınma imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda şiddet kavramının dar kapsamlı tanımlanmadığı, fiziksel şiddetin yanı sıra, psikolojik-, sosyal- veya ekonomik şiddetin ve zorla evlendirilme endişesinin de sığınma nedeni olabileceği vurgulanmıştır.
Aralarında Türkçe konuşabilen elemanların da bulunduğu Uluslararası Kadın Evi’nin yeri gizli ve kalanları anonim tutulmaktadır. Çocuk eğitmenlerinden teknik-tesisat elemanına kadar yalnızca kadınların çalıştırıldığı kurumda şiddet kurbanı odaklı bir çalışma yöntemi uygulanıp yaşananları muhakeme, eğitim denkleştirme, iş ve ev arama ve hukuksal konularında yardımcı olunmaktadır. Bir diğer özellik, Uluslararası Kadın Evi’nin Düsseldorf Yabancılar Dairesi (Kommunale Ausländerbehörde) ile olan yakın irtibatı sayesinde bilhassa yurtdışından yeni gelmiş ve henüz kendi oturum müsaadesi olmayan kadınlar için özel oturum izni ve sosyal yardım müracaatlarında bulunabilmesidir.
Sığınma evinden çıkanların ilk olarak yerleştikleri ortamlar hakkındaki veriler sırasıyla: %42’si arkadaş veya akrabalarına, %33’ü kendi evlerine, %13’ü eski eşlerine ve %8’i diğer sosyal kuruluşlara şeklindedir.
Aile içi şiddet konusunda eğitici ve önleyici tedbirlere başvurulmasının önemine değinen Bayan Röck, sığınma evleri konusunda şu uyarılarda bulunma ihtiyacını hissetmiştir:

Maalesef bazı insanlarda sığınma evlerine başvuran kadınların çocuklarının ellerinden alındığına dair bir önyargı mevcuttur, ancak bu kesinlikle doğru değildir!

Kadınlar, şiddet kurbanlarına yardım edildiğini hissedebilmeliler, sorun şiddete başvuranda aranmalıdır – şiddet görende değil!

Kadınların yardım ihtiyacında başvurabilecekleri merciler:
 
 1. Kadına Şiddet Yardım Telefonu (Hilfetelefon Gewalt Gegen Frauen):
www.hilfetelefon.de
Tel: 08000116 016
(Değişik dillerde, ülke çapında 24 saat hizmet veren ücretsiz telefon hattı)
 
 1. Düsseldorf Kadın Danışma Yeri (Frauenberatungsstelle Düsseldorf):
Tel: 0211-686854
(Her şehirde bulunan bu tür kurumlar bazen farklı isim altında çalışıyor, şiddet durumunda olduğu gibi başka konularda da, ayrılma durumlarındaki hukuki meselelerde de yardımcı olmaktadırlar)
 
 1. AWO Uluslararası Kadın Evi (Internationales Frauenhaus):
AWO Düsseldorf
Familienglobus GmbH
Postfach 330209
40435 Düsseldorf
 
Bayan Silvia Röck:
Tel: 0211-60025588
E-posta: silvia.roeck@awo-duesseldorf.de
www.awo-duesseldorf.de/notlagen/internationales-frauenhaus
 
 1. Kadın sığınma evleri (Frauenhäuser)
www.frauen-info-netz.de
(Bu sayfa Kuzey Ren-Vestfalya’daki kadın sığınma evlerindeki boş kontenjan hakkında bilgi vermekte)

 

Sonraki Sayfa: Sosyalpedagojik koruyucu aile araştırmaları uzmanı Prof. Dr. Klaus WOLF JH Bethel’de bir konferans verdi

Önceki Sayfa : Ataşeliğimizde görev değişimi