Almanya’da Yoksulluk Tehlikesi Altında Yaşayan Türkiye Kökenli Ailelerin Oranı: % 34

Federal Aile Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Yaşanmış Çeşitlilik: Almanya’da Göçmen Kökenli Aileler’ başlıklı raporda Türkiye kökenli ailelerin % 34’ü yoksulluk tehlikesi altında yaşamaktadırlar. Bu oran genel göçmenler için verilen orandan da fazladır.

2015 verilerine göre Almanya’da yaşayan toplam nüfusun içinde

  • Alman ailelerin: % 13’ü
  • Göçmen ailelerin : % 29’u
  • Türkiye kökenli ailelerin: % 34’ü

yoksulluk tehlikesi altında yaşamaktadırlar. 55 yıldır Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli nüfusun bu oranı düşündürücüdür.

Yoksulluk tehlikesi oranı medyan-gelirin yüzde 60’ından aşağı gelire sahip olan ev bütçelerinin oranını ifade ediyor. Dolayısıyla yoksulluk tehlikesi oranı görece gelir yoksulluğunu ölçmektedir, kişisel bir muhtaçlık anlamında direk yoksulluğu değil.

Göçmen kökenden dolayı fark diğer faktörlerde de bariz bir şekilde gözükmektedir. Örneğin ailenin büyüklüğü esas alındığında üç-dört çocuklu aileler % 43 tehlike altındalar. Aynı büyüklükteki Alman ailelerde bu oran sadece % 19 iken aile şekli esas alındığında bir arada yaşayan eşli göçmen aileleri % 24, tek ebeveynli göçmen aileler % 53 yoksulluk tehlikesi altındalar. Buna karşın bir arada yaşayan eşli Alman ailelerde bu oran % 6, tek ebeveynli Alman ailelerde % 36.

Sadece düşük eğitim seviyesine sahip Alman ve göçmen aileler arasında fark yok, % 57 (Göçmen), % 58 (Alman). Yükselen eğitim düzeyi ile göçmenlerde yoksulluk tehlikesi azalmakta ancak yüksek eğitimli Alman aileler ile kıyaslandığında aralarındaki fark yine artmaktadır. Buna göre yüksek eğitimli göçmen ailelerin yoksulluk rizikosu, yüksek eğitimli Alman ailelerinden dört kat daha yüksek.

Netice itibariyle hayat şekli, eğitim durumu aynı olduğunda bile göçmenler yerli kişilerden daha fazla yoksulluk rizikosu altındalar.

Hans-Böckler-Vakfına bağlı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (WSI)’nden Jutta Höhne yüksek yoksulluk tehlikesinin sebepleriyle ilgili şunları söylemektedir:

„Göçmen aileler halen daha fazla yoksullar. Bunun temel faktörü iş piyasasına entegrasyonun derecesinin farklı olmasıdır. Aynı formel eğitimlerine rağmen göçmenler çok daha fazla düşük gelirli ve part time işlerde çalışıyorlar. Buna ek olarak yoksulluğu etkileyici faktörler olarak göçmen ailelerin daha büyük olması, annelerin iş hayatında daha az olmaları ve düşük eğitim seviyesi gelmektedir.

Raporu buradan indirebilirsiniz. (S.27)


Sonraki Sayfa: Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Önceki Sayfa : Halka Açık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etklinliği