3 Aralık Dünya Engelliler Günü - “Engelleri Birlikte Aşalım”

Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği engellilerin ve yakınlarının yanındadır.

Engellilerin ve engelli yakınlarının gündelik hayatlarında yaşamak zorunda bırakıldıkları güçlüklerin bertaraf edilmesi amacıyla dünya kamuoyunda hassasiyet oluşturmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen 3 Aralık bütün insanlık için önem teşkil etmektedir, zira toplumun uzun zaman - gerek bilinçli, gerek bilinçsizce - dışladığı engellilerin durumu artık o toplumun medeniyet ölçütlerinden sayılmaktadır. Ayrıca her engelsizin aynı zamanda engelli adayı olduğu mutlak bir gerçek olarak göz önünde tutulmalıdır.
 
Engelli Kimlik Kartı Nedir ve Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?
Hakları iyi bilmek ve destek hizmetlerinden faydalanabilmek için ilk adım olarak engelli kimlik kartı için başvurabilirsiniz. Engelliyseniz yerel bakım dairesine (Versorgungsamt) başvurarak, engelinizin derecesini belgeleyen bir (ağır) engelli kimliği alabilirsiniz. Bu kimlik aracılığıyla örneğin toplu taşıma araçlarında ve vergi indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
‘Alman Bakım Dairesi‘ yapılan bir başvuruyu değerlendirdikten sonra derecelendirme yapar. En az 20% ve en yüksek engellilik derecesi 100 olarak belirlenir.
Yapılan kontrollerden sonra şayet en az 50% derece engelli tespiti yapılırsa, bu durumda olan birisi ağır engelli sayılır. Şayet bu kişi çalışır durumda ise engellilik derecesine göre vergiden kısmen muaf tutulur, işten çıkarılması zorlaştırılır, ek izin günleri verilir.
 
Engelli kimlik kartındaki ibareler nelerdir?
Engelli birisine verilen ‘Engellilik Kimliği’nin üzerinde derecenin yanına bir de harf eklenmektedir. 

Bunun dışında, zarar telafisi hakkı doğurabilecek ve engelli kimlik kartına kaydedilebilecek ibarelerden herhangi biri için gerekli şartların var olup olmadığı kontrol edilir. Bu ibareler aşağıda belirtildiği gibidir:

G: Kimlik kartı sahibi trafikteki hareket kabiliyeti bakımından oldukça kısıtlıdır
aG: Kimlik kartı sahibi olağanüstü yürüme engellidir
H: Kimlik kartı sahibi çaresizdir ve devamlı bir başkasının yardımına ihtiyaç duymaktadır
B: Kimlik kartı sahibi yanında refakatçi bulundurma hakkına sahiptir
Bl: Kimlik kartı sahibi görme yeteneğini kaybetmiştir (Kör / Âmâ)
Gl: Kimlik kartı sahibi sağır veya ağır işitmektedir ve aynı zamanda ağır konuşma bozukluğu vardır
RF: Kimlik kartı sahibi engeli nedeni ile düzenli olarak toplu yaşam etkinliklerine katılamamaktadır
TBI: Kimlik kartı sahibi sağır ve âmâdır
 
Engelli İnsanlar için çalışma atölyesi nedir?
Duisburg'daki Engelli İnsanlar için Çalışma Atölyesi (WfbM), engelli insanların iş hayatına katılımlarını ve uyumlarını sağlamak amaçlı bir kuruluştur. Engelli insanlara, engellerinin tipi ve ağırlığı nedeni ile henüz veya hiç bir şekilde, genel iş piyasasında çalışamaz durumda olmaları halinde, bir çalışma ortamı veya makul bir faaliyet imkânı sunar. Engelli kişinin böyle bir atölyeye kabulü için, ekonomik açıdan değerlendirilebilecek minimum iş gücü kapasitesine sahip olması beklenmektedir.

Atölyeye kayıt, iki bölümden oluşan bir deneme süresinin ardından olur. Önce, 4 ila 12 hafta süren bir safhada, böyle bir atölyenin uygun olup olmadığına ve engelli kişinin hangi tür işlerde çalışabileceğine bakılır (giriş safhası). Giriş safhasının ardından, iki seneyi bulabilen meslek eğitimi bölümü gelir. Bu bölümde, engelli kişi, iş gücü kapasitesi ve kişilik gelişimi yönlerinden atölyenin çalışma bölümünde veya genel iş piyasasında kendisine uygun bir meslekte çalışabilir duruma gelebilecek şekilde yetiştirilmelidir.
 
Almanya´dan alınan engelli kimlik kartı Türkiye’de geçerli midir ?
Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan engelli sağlık kurulu raporu Türkiye’de geçerli değildir. Engelli kimlik kartı almak üzere, mevzuat gereği yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden engelli sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği olarak engelli hakları ve destek hizmetleri hakkındaki soru veya sorunlarınız için doğru muhatabı bulmanıza yardımcı oluyoruz.


Telefon:

Düsseldorf: 0211-53818853

Köln: 02233- 9391970
 
 


Sonraki Sayfa: Akademik Kongreye Katılım

Önceki Sayfa : YTB ile Umut Yıldızı Derneği'ni Ziyaret