15 Haziran Dünya Yaşlılara Şiddet ve Suistimal Farkındalık Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Dünya Yaşlılara Şiddet ve Suistimal Farkındalık Günü’ olarak ilan edilen 15 Haziran, yaşlıların başka insanlar tarafından maruz bırakılabildikleri kötü muamelelere dikkat çekmeyi amaçlar.
Evrensel ahlak kuralları yaşlılara saygı, merhamet ve dayanışma içinde bulunmayı öngörse de, uygulamada birçok sıkıntılar yaşandığı dünya genelinde sabittir. İçinde bulunduğumuz toplumun nüfus yapısı için önümüzdeki onyıllarda meydana gelmesi öngörülen değişimlerin başında yaşlılar oranındaki artış, ailelerin küçülmesi ve yalnız yaşayanların oranının artması sayılmaktadır. Başka bir deyimle, düşen doğum oranına karşın yaşam beklentisinin artışı, toplumun daha az genç ve gittikçe daha fazla yaşlı insanlardan oluşacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Artan yaşlı oranının yaşlı suistimallerine olacak etkisini kestirmek ise bugün için tam olarak mümkün değildir, ancak Birleşmiş Milletler yaşlı istismarlarının sayısal olarak artacağı tahminini temel almaktadır.
(BM Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki güncel oranlarını öğrenmek için tıklayın: WHO)

Dezavantajlı bir kesimin sorunlarının çözülmesindeki ilk adım, bu konunun toplumda fark edilip hassasiyet yaratılması, sorunun önemli aktörlerin ve geniş kesimlerinin bilincine yerleşmesidir. Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği bu bağlamda ‘Dünya Yaşlılara Şiddet ve Suistimal Farkındalık Günü’ (World Elder Abuse Awareness Day) vesilesiyle yaşlıların günümüzde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çeker.

Bunun için temel bir hassasiyetin oluşması adına yaşlılara karşı uygulanabilen şiddet ve istismarın biçimlerini bazı örnekleriyle göz önüne getirmek faydalı görünmektedir:
 

  • Fiziksel istismar (İtelemek, bağlamak, hapsetmek, tokatlamak, darp, yanlış ilaç veya yanlış dozaj vermek)
 
  • Psikolojik / duygusal istismar (Azar, hakaret, bağırma, korkutma, aşağılama, suçlama, yoksayma, çıplak bırakma, dışkılarında tutma, duygusal şantaj, zorlayarak ikna etme, duygusal veya manevî sömürü)
 
  • Maddî (ekonomik) sömürü (Hırsızlık, dolandırıcılık, zorla veya hile ile vekalet alma, yaşlının menkul veya garyımenkul malvarlığının rızası dışında kullanılması, örneğin arsasına evine, emekliliğine, parasına, veya ziynetine el koyma veya izinsiz kullanmak)
 
  • Cinsel istismar (Rızası olmadan herhangi bir cinsel yönelimde bulunulması)
 
  • İhmal veya terk (Bilinçli veya bilinçsiz olarak yaşlıyı beslenme, bakım, terapi, ilaç, giysi, hijyen gibi gereksinimlerinden eksik bırakmak, bakım veya vesayet gerektiren durumlarda gerekli teşebbüslerde bulunmamak, yaşlıyı ruhsal veya bedensel sağlığını tehlikeye atacak biçimde yalnız bırakmak)
 
  • Hak istismarı (Yaşlıları haklarından habersiz bırakmak, vesayet altında veya bakımda bulunan yaşlıların yasal haklarını dikkate almamak)


Üstteki istismar örnekleri tek başına veya birlikte meydana gelebilir; bir kerelik ve kısa vadeli bir muamele ya da uzun yıllar süren ihlal olabilir; aniden ve anlık bir tepki olarak ortaya çıkabilir veya yavaş başlayıp usulca şiddetlenen bir süreç olarak görülebilinir. Ancak bilinçte tutulması gereken şey:

"Her yaşlı istismarı bir insan hakları ihlalidir!"


Bu yüzden çevrenizde şiddet veya ihmal olsun, herhangi bir istismara uğradığından şüphelendiğiniz yaşlılar varsa veya siz kendinizi bu durumda hissediyorsanız lütfen tarafsız bir bilirkişiye danışın!

Bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara yönlendirilmek için bizimle temasa geçebilirsiniz:

Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği
Telefon:   +49 211 53 818 853
E-posta:   dusseldorf@aile.gov.tr

“Devlet yönetimlerine ve ilgili aktörlere daha fazla etkin önleme stratejileri, güçlü yasalar ve politikalar geliştirmek ve uygulamak suretiyle yaşlı istismarlarının tüm boyutlarına eğilmeye çağırıyorum. Gelin, yaşlı insanların yaşam koşullarnı iyileştirmek ve onların dünyamıza sağlayabilecekleri en büyük katkılarını mümkün kılabilmek için el ele verelim.”

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon
 

“I call upon Governments and all concerned actors to design and carry out more effective prevention strategies and stronger laws and policies to address all aspects of elder abuse.  Let us work together to optimize living conditions for older persons and enable them to make the greatest possible contribution to our world.”

UN Secretary-General Ban Ki-moon


Birleşmiş Milletler'in Dünya Yaşlılara Şiddet ve Suistimal Farkındalık Günü ile ilgili internet sayfası için resme tıklayın:Sonraki Sayfa: Hiçbir çocuk eksiklik yaşamasın: Eğitim Paketi

Önceki Sayfa : Ramazan Bayramı Tebriği