15. Çocuk ve Gençlik Yardımları Raporu Kamuoyuna Kongreyle Tanıtıldı

Çocuk ve Gençlik Yardımları Çalışma Grubu (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, AGJ) araştırmaları bağlamında oluşturduğu geniş kapsamlı raporu 2 ve 3 Şubat 2017 tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilen bir kongre ile kamuoyuna tanıttı.

Söz konusu raporu tanıtmak ve içeriğinin sorumlu bilirkişi heyetiyle tartışılmasını sağlamak amacıyla “Gençliği mümkün kılma: 15. Çocuk ve Gençlik Yardımları Raporu’nun Temelleri ve Bakış Açısı” („Jugend ermöglichen: Grundlagen und Perspektiven des 15. Kinder- und Jugendberichts“) başlığı altında düzenlenen kongreye yoğun ilgi kaydedildi. Çocuk ve gençlik yardımları ile ilintili alanların uzmanlarından oluşan, yaklaşık 250 misafir uzman katılımcının arasında Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliğini temsilen Sayın Harun KANDEMİR de vardı.

F.A.C. Aile Bakanlığı’nın internet sitesinden indirilebilen “Almanya’da Genç İnsanların Yaşam Durumları ile Çocuk ve Gençlik Yardımlarının Katkıları” („Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschlan“) 1 Şubat 2017 itibariyle Federal Hükümet tarafından şerh düşülmek suretiyle kabul edilmiştir.

Araştırma sonuçlarının konunun uzmanlarının yanı sıra başta gençler olmak üzere, daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için raporu özetleyen bir broşür yayınlanmıştır: “Gençliği mümkün kılmak!” („Jugend ermöglichen!“)

Yedi başlığa ayrılmış Çocuk ve Gençlik Yardımları Raporu siyasî tavsiyeler olarak da değerlendirilebilecek yirmi iki önermelik bir özetle sonlanmakta. Bu önermeler aynı zamanda toplumsal geleceğe dönük sınayışları teşkil etmektedir. Gençlerin ve genç yetişkinlerin dünya ve günlük yaşantılarına ışık vuran, güncel bir muhasebede bulunup yetişmenin temel çerçevesini, dijitalleşmenin, demografik değişimin ve küreselleşmenin etkilerini aydınlatan rapor, yaş grubuna has sorunsallara odaklanmakta.


Sonraki Sayfa: 11 Şubat Günü Oberhausen'de: "Bağımlılık Esarettir"

Önceki Sayfa : Bakan Kaya’dan Yeni Aile Ve Sosyal Politikalar Ataşelikleri Müjdesi